Hypotheken

Het recht van hypotheek is beschreven in het burgerlijk wetboek. Kort gezegd is het een recht wat iemand krijgt om onder bepaalde voorwaarden het onderpand van de lening te mogen verkopen. In de volksmond zeggen we dat we een hypotheek nemen op het huis. We nemen dan een lening en geven het recht van hypotheek aan de geldverstrekker.

 

Het prijskaartje van de gehele “hypotheek” kan uit een aantal onderdelen bestaan

  1. de lening, hierover moet je rente betalen
  2. de aflossing, in de vorm van maandelijkse afbetalingen, inleg of premie op een spaar of beleggings rekening of verzekering
  3. premie voor een verzekering die een bedrag uitkeert bij overlijden
  4. premie voor een verzekering die een bedrag uitkeert bij werkloosheid
  5. premie voor een verzekering die een bedrag uitkeert bij arbeidsongeschiktheid.

Bij het adviseren van een hypotheek wordt de gehele financiële positie eerst in kaart gebracht alvorens een advies wordt uitgebracht. Hierbij wordt uiteraard ook rekening gehouden met de individuele wensen. Een hypotheek is daarom bij uitstek maatwerk. Geen enkel advies is hetzelfde omdat geen enkele situatie het zelfde is.

Door diverse samenwerking verbanden kan ik een hypotheek afsluiten bij een groot aantal hypotheek verstrekkers die op de Nederlandse markt actief zijn! 

 

   
© Krebbers Advies